תחומי עיסוק

לשותפי ועובדי המשרד נסיון רב במגוון שירותים המותאמים באופן אישי ללקוח ולצרכיו. בתחומי החשבונאות, המיסוי, הייעוץ הכלכלי, והביקורת.

יעוץ חשבונאי ומיסויי שוטף

 

משרדינו מספק ייעוץ חשבונאי ומיסויי שוטף משלב פתיחת העסק וקביעה איזו יישות עסקית תתאים לו (חברה, עוסק מורשה, עוסק פטור וכו') ולאורך כל מחזור חיי העסק.

 

הייעוץ כולל יעוץ מיסויי, ייצוג מול הרשויות באופן שוטף ובביקורות יזומות, הנפקת אישורים מיוחדים למוסדות השונים כנדרש וייעוץ כלכלי.

 

הייעוץ במשרד נשען על שנים רבות של ניסיון בייצוג עסקים מסוגים שונים מול הרשויות וטיפול בצרכים השונים של מאות עסקים.

 

 

שירותי הנהלת חשבונות

 

משרדינו מספק שירותי הנהלת חשבונות וחשבות לחברות בע"מ, עמותות ועצמאים.

הנהלת החשבונות כוללת רישום

חשבוניות הכנסה וקבלות, ורישומם, רישום תשלומים לספקים וניהול כרטיסי חייבים וזכאים,  רישומי מלאי, התאמות הבנקים וכרטיסי האשראי, ומטלות נוספות בהתאם לאופיו הספציפי של הלקוח.

הרישום נעשה על פי תקינה ישראלית או בינלאומית (IFRS), בשיטת החשבונאות הכפולה או החד-צידית.

ובנוסף, מתקיים דיווח שוטף לרשויות המס וביטוח לאומי כחוק בתדירות הדרושה.

 

ביקורת ודוחות כספיים

 

משרדינו מספק שירותי ביקורת חיצונית לחברות, מלכ"רים ועמותות וסקירת דוחות כספיים רבעוניים בהתאם לתקינה הישראלית והתקינה הבינלאומית (IFRS).

 

כמו כן, ניתנים שירותי עריכת דוחות כספיים ועריכת דוחות מס המותאמים לתקנות מס הכנסה.

 

 

שירותי חשבות שכר

 


משרדינו מספק שירותי הכנת משכורות למאות חברות ועצמאים תוך שמירה על עמידת הלקוח בדרישות החוק השונות והתחייבויותיו כלפי עובדיו והתחשבות בצווי הרחבה או תקנות שונות המתאימות לכל עסק.

 

 

דוחות אישיים, הצהרות הון והחזרי מס

 

משרדינו מספק שירותי הכנת דוחות אישיים לבעלי שליטה בחברות וכן לעוסקים מורשים ועוסקים פטורים לצורכי מס הכנסה בהתאם לחוק ולתקנות מס הכנסה.

 

בנוסף מטפל משרדינו בהצהרות הון תקופתיות הנדרשות על ידי רשויות המס.

 

המשרד מספק גם שירותי בדיקת זכאות והגשת דוחות לתאום והחזר מס של שכירים.

 

Braunstein Okon


Tel: 03-5611256

Fax: 03-5611980
Email: info@b-ocpa.com
Address​​​​​​:
2 Homa Umigdal Street Tel Aviv 6777102

 

  • Facebook Classic

בראונשטיין אוקון 


טלפון:
03-5611256

פקס:   03-5611980
דוא"ל: info@b-ocpa.com

כתובת: חומה ומגדל 2 תל אביב 6777102

 

 © כל הזכויות שמורות. בראונשטיין אוקון