top of page

תחומי עיסוק

לשותפי ועובדי המשרד נסיון רב במגוון שירותים המותאמים באופן אישי ללקוח ולצרכיו. בתחומי החשבונאות, המיסוי, הייעוץ הכלכלי, והביקורת.

ראש חושב

יעוץ חשבונאי ומיסויי שוטף

 

משרדינו מספק ייעוץ חשבונאי ומיסויי שוטף משלב פתיחת העסק וקביעה איזו יישות עסקית תתאים לו (חברה, עוסק מורשה, עוסק פטור וכו') ולאורך כל מחזור חיי העסק.

 

הייעוץ כולל יעוץ מיסויי, ייצוג מול הרשויות באופן שוטף ובביקורות יזומות, הנפקת אישורים מיוחדים למוסדות השונים כנדרש וייעוץ כלכלי.

 

הייעוץ במשרד נשען על שנים רבות של ניסיון בייצוג עסקים מסוגים שונים מול הרשויות וטיפול בצרכים השונים של מאות עסקים.

 

 

עיפרון

שירותי הנהלת חשבונות

 

משרדינו מספק שירותי הנהלת חשבונות וחשבות לחברות בע"מ, עמותות ועצמאים.

הנהלת החשבונות כוללת רישום

חשבוניות הכנסה וקבלות, ורישומם, רישום תשלומים לספקים וניהול כרטיסי חייבים וזכאים,  רישומי מלאי, התאמות הבנקים וכרטיסי האשראי, ומטלות נוספות בהתאם לאופיו הספציפי של הלקוח.

הרישום נעשה על פי תקינה ישראלית או בינלאומית (IFRS), בשיטת החשבונאות הכפולה או החד-צידית.

ובנוסף, מתקיים דיווח שוטף לרשויות המס וביטוח לאומי כחוק בתדירות הדרושה.

 

דף תוכן

ביקורת ודוחות כספיים

 

משרדינו מספק שירותי ביקורת חיצונית לחברות, מלכ"רים ועמותות וסקירת דוחות כספיים רבעוניים בהתאם לתקינה הישראלית והתקינה הבינלאומית (IFRS).

 

כמו כן, ניתנים שירותי עריכת דוחות כספיים ועריכת דוחות מס המותאמים לתקנות מס הכנסה.

 

 

שירותי חשבות שכר

 


משרדינו מספק שירותי הכנת משכורות למאות חברות ועצמאים תוך שמירה על עמידת הלקוח בדרישות החוק השונות והתחייבויותיו כלפי עובדיו והתחשבות בצווי הרחבה או תקנות שונות המתאימות לכל עסק.

 

 

סימן דולר
טבלאות נתונים

דוחות אישיים, הצהרות הון והחזרי מס

 

משרדינו מספק שירותי הכנת דוחות אישיים לבעלי שליטה בחברות וכן לעוסקים מורשים ועוסקים פטורים לצורכי מס הכנסה בהתאם לחוק ולתקנות מס הכנסה.

 

בנוסף מטפל משרדינו בהצהרות הון תקופתיות הנדרשות על ידי רשויות המס.

 

המשרד מספק גם שירותי בדיקת זכאות והגשת דוחות לתאום והחזר מס של שכירים.

 

אטב נייר
bottom of page