top of page

הנהלת המשרד

אמיל בראונשטיין, רו"ח

רואה חשבון, בוגר תואר .B.A במנהל עסקים וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב.
בעל נסיון של עשרות שנים בביקורת, יעוץ, וחשבות לעיריות ורשויות מקומיות, חברות הייטק, נדל”ן, תעשייה ומלכ"רים.

נתן אוקון, רו"ח

רואה חשבון, בוגר תואר .B.A במנהל עסקים וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב.
בעל נסיון של עשרות שנים בביקורת, יעוץ, וחשבות לחברות הייטק, נדל”ן, תעשייה, מזון וחקלאות.

דן בראונשטיין, רו"ח (MBA)

רואה חשבון, בוגר תואר .B.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל ותואר E.M.B.A בניהול פיננסי מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
בעל נסיון בביקורת חברות ציבוריות ופרטיות, יעוץ, וחשבות לעיריות ורשויות מקומיות, חברות הייטק, נדל”ן, תעשייה ומלכ"רים בארץ ובחו"ל, בעל ניסיון וידע בתקינה ישראלית IFRS ו- U.S. GAAP.

bottom of page